Flaczki z boczniaków

Moje flaczki z boczniaków, to alternatywa dla poro­so­ło­wej pomidorowej. W więk­szo­ści pol­skich domów w niedzielę gotowany jest rosół. Rosół i pomidorowa to ulu­bione zupy mojej star­szej córki. Ja chcia­łam, dziś Was zain­spi­ro­wać do miłej odmiany i zro­bie­nia flacz­ków z bocz­nia­ków. Zupa ta jest ide­alna na jesienne dni. Na pewno nas roz­grzeje, ale nie pój­dzie w bio­dra, ze względu na niską kalo­rycz­ność.

Ale dla­czego warto jeść bocz­niaki?

Bocz­niaki uwa­żane są za grzyby o wła­ści­wo­ściach lecz­ni­czych. Są w nich związki, które obni­żają poziom cukru i cho­le­ste­rolu, a nawet nisz­czą komórki nowo­two­rowe. Grzyby te w prze­ci­wień­stwie do leśnych zawie­rają białko przy­swa­jalne w 70 proc., sporo nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. Mają kom­plet wita­min z grupy B, wita­minę C, a także wapń, żelazo, magnez, fos­for, potas, selen, sód i cynk. Jak widać, bocz­niaki, mają sporo korzy­ści dla­tego warto po nie się­gać, by uroz­ma­icić swoją dietę. Mnie najbar­dziej prze­ko­nał argu­ment o obni­ża­niu poziomu cukru.

Bocz­niaki można wyko­rzy­stać na różne spo­soby: sałatki, zapie­kanki, zupy. Mam nadzieję, że mój pomysł przy­pad­nie Wam do gustu.

FLACZKI Z BOCZNIAKÓW

 

Składniki:

 • 1 litr nie­dziel­nego rosołu – w rosole powinny być warzywa: mar­chewka, seler, pie­truszka, por;
 • 500 g bocz­nia­ków;
 • 1 mała cebula;
 • mięso z rosołu;
 • majeranek;
 • papryka ostra;
 • 1 łyżeczka maje­ranku;
 • 2 liście lau­rowe;
 • 3 ziele angiel­skie;
 • 1/2 łyżeczki papryki ostrej;
 • 1/2 łyżeczki imbiru;
 • 1/2 łyżeczki czosnku gra­nu­lo­wa­nego;
 • sól, pieprz.

Przygotowywanie:

Do wcze­śniej ugo­to­wa­nego rosołu należy dodać pokro­jone w cien­kie paseczki bocz­niaki. Jeśli mamy w naszym rosole zbyt mało warzyw, warto dodać starte na dużych oczkach: mar­chewkę, seler, pie­truszkę. Kolejny krok to doda­nie wszyst­kich przy­praw. Taka kom­po­zy­cja przy­praw zapewni nam aro­ma­tyczny, dość ostry smak. Gdy ktoś lubi łagod­niej­szy smak można dodać paprykę słodką. Jeśli zupa jest troszkę za gęsta, można dodać wody przegotowanej. Cebulę zeszklić na odro­bi­nie oleju i podu­sić do mięk­ko­ści. Następ­nie dodać do zupy. Mięso z rosołu pociąć na drobne cząstki i dodać ale pod koniec goto­wa­nia. Zupę gotu­jemy, aż do mięk­ko­ści grzy­bów czyli około 15 minut.

 

Flaczki z boczniaków - inspirująca XL-ka

Tak przy­go­to­wana zupa jest ide­alna na die­cie, ze względu na niską kalo­rycz­ność. Gdy chcemy by była bar­dziej sycąca dla reszty człon­ków naszej rodziny, można dodać ugoto­wany maka­ron i każ­demu do tale­rza dodać odro­binę słod­kiej śmie­tany. Bar­dzo lubię takie dania, gdzie ja zjem swój die­te­tyczny posi­łek, a po drob­nej mody­fi­ka­cji będzie to rów­nież posi­łek dla rodziny. Bo na die­cie trzeba sobie uła­twiać życie, by spra­wiało to nam przy­jem­ność i sma­ko­wało wszyst­kim. : –)

Robiliście już kiedyś takie flaczki z boczniaków??

Po więcej inspiracji kulinarnych zapraszam do działu KULINARIA

 

 

 

Udostępnij i polub:
Facebook
Facebook
Instagram
E-mail